Yerden Isıtmalı Zeminlerde Parke

“Yerden ısıtmalı zeminlerde hem yere yapıştırmalı masif, hem de lamine biçimindeki uygulamaları kullanmak mümkün. Ancak uygulama öncesi ve sonrasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir.”
Ahşap zemin kaplamaları, yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılmak için en ideal malzemeler arasında yer alır. Yerden ısıtmalı zeminlerde hem yere yapıştırmalı masif, hem de lamine biçimindeki uygulamaları kullanmak mümkündür. Yakın bir geçmişe kadar parke, kalitesiz ve standart dışı üretimlerden ötürü sorunlu bir ürün olarak tanınmış ve bu nedenle de çok talep görmemiştir. Son zamanlarda ise, özellikle ithal parkelerin tüketiciye tanıtılmasından sonra, yerden ısıtmalı sistemlerde masif parkenin kullanılmaması gerektiği yönünde yanlış ve haksız bir düşünce oluşturulmuştur.
Yerden ısıtmalı zeminlerde, su boruları (serpaninler) içinde dolaşan sıcak suyun ulaşabileceği ısı teorik olarak azami 60°C civarındadır. Bu ısı, serpantinleri çevreleyen koruyucu şap tabakasına 45°C dolayında aktarılır. Şaptaki bu ısı ise, üzerinde yürünen taban malzemesine, malzemenin cinsine göre ve ulaşılmak istenen ortam ısısına bağlı olarak 24°C ile 30°C arasında aktarılır. Parkede kaliteyi etkileyen en önemli faktör, ahşabın kuruluk derecesidir. Parke imalatı için kullanılan ahşap mutlak surette önce açık havada bekletilip, hava kurusu olarak tabir edilen kuruluğa getirildiken sonra kurutma fırınlarında rutubeti %8 mertebesine düşünceye kadar suni olarak kurutulmalıdır. Kurutma fırınlarındaki süreç içinde, parke taslaklarına uygulanan ısı 70°C “ye kadar çıkar. Bu işlem sırasında kurutmadan dolayı ahşapta meydana gelen dönme ve çatlama gibi arızalar fire olarak ayrıldıktan sonra, geriye kalan sağlam parçalar parke imalatına verilir. Diğer bir ifade ile; parke yapımında kullanılan ham malzeme, yerden ısıtmalı sistemde maruz kalabileceği ısının çok üstünde bir ısıda kurutulur.
Parke imalatına geçilmeden önce, %8 mertebesinde kurutulan ahşap, mevsim şartarına ve ahşabın cinsine bağlı olarak tekrar ortam rutubetine gelmesi için 10 ile 20 gün süresince dinlendirilir. Bu dinlendirilme süreci sırasında, ham ahşap denge rutubetine ulaşır ve daha sonra harici bir suni rutubetlenme olmadığı sürece, herhangi bir şekil bozukluğuna uğramadan ortamın +/- rutubetine uyum sağlar. Pencere veya balkon kenarı gibi parkenin doğrudan güneş ışığına açık olduğu yerlerde, parke yüzeyinde oluşan ısı yaz aylarında rahatlıkla 30°C – 35°C”ye ulaşır. Sonuç olarak parkenin çalışması ile söz konusu parkenin döşendiği ortamın hangi metodla ısıtıldığı arasında doğrudan bir ilişki kurmak ve yerden ısıtmalı zeminlerde parkenin kesinlikle kullanılmaması gibi bir hüküme varmak doğru değildir. Ancak, uygulama öncesi ve sonrasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Aşağıda açıklanan bu hususlar sadece masif parkeler için geçerli olmayıp, iyi bir netice alınabilmesi için, lamine parke uygulamalarında da dikkate alınmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken hususların başında, serpantinler ile şap tabakasının yüzeyi arasında bulunması gereken minimum 3 cm”lik kalınlık gelir. Bu kalınlığın altındaki şap, yerden ısıtma olsun veya olmasın sağlıklı bir netice vermez. Koruyucu şap kuruduktan sonra, parke uygulamasına geçmeden önce yerden ısıtma sistemini çalıştırmakta büyük fayda vardır. Bunun neticesinde şap tamamen kuruyacak ve ayrıca şap yüzeyinde oluşabilecek büyük çatlamalar da tespit edilebilecektir. Şap üzerindeki yüzeysel çatlamalar büyük boyutlara ulaşmış ve zeminden koparak oynamalara sebep verecek hale gelmiş ise gerekli tamirat derhal yapılmalıdır. Şap yüzeyinde oluşması muhtemel yüzey çatlamalarını en aza indirmek için tavsiye edilen yöntem, yerden ısıtma sistemi içindeki suyu 35°C civarında ısıtarak şap rutubetini kontrollü bir şekilde istenen seviyeye indirmektir. Yerden ısıtmalı zeminlerde gerçekleştirilecek parke uygulamalarında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
Sadece sağlık ile ilgili nedenler göze alınırsa dahi, yüzeydeki azami ısı 26°C – 27°C”yi geçmemelidir. (Azami 30°C)
Yere yapıştırılarak uygulanan parkelerde sıcak su boruları (serpantinler) üzerinde asgari 30 mm kalınlığında şap dökülmelidir.
Diğer zemin kaplama malzemelerinde de yapılması gerektiği gibi, şap nihai sertliğe ulaştıktan sonra, ısıtma sistemi en az 2 hafta süreyle, en azından yarı kapasitesinde çalıştırılmalıdır. Parke döşenmeden 1-2 gün önce yerden ısıtma sistemi kapatılmalı ve parke döşeme işleminin bitmesini takiben ısıtma tekrar devreye sokularak ısı 3-4 gün içinde kademeli olarak yükseltilmelidir. Bu önlem, kalıntı nemin atılarak parkeye zarar vermesini önler.
Parke döşemeye başlanırken şapın nemi %1.5″ten (GANN 30-35) fazla olmamalıdır.
Yapıştırmada yüksek kaliteli tutkal kullanılmalıdır.
Parke döşenecek odanın bağıl nemin, %50-60 gibi normal değerlerde olmasına dikkat edilmelidir. Bu husus, parkelerin birleşmelerinin doğallığı için gerekli olduğu kadar, insan sağlığı açısından da önemlidir.
Yerden ısıtmalı zeminlerde laminat parke döşemesi
Alttan ısıtmalı zeminlerde laminat parke altına kapron veya şilte kullanılmamalıdır. Yalıtım özelliği olduğundan ve ısıyı iletmeyeceğinden, laminat parke uygulamalarında kapron ve standart parke şiltesi kullanılmaz.
Alttan ısıtmalı zeminlerde, laminat parke altına doğal kağıt kartondan şilte kullanılmalıdır.

 

Scroll to top